Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepengene du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. 

Dette kalles motregning. 

Du blir motregnet hvis du skylder:

 

  • skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år
  • skatt til andre kommuner
  • barnebidrag
  • merverdiavgift eller eiendomsskatt
  • andre krav til stat eller kommune, for eksempel parkeringsgebyr

Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du de utbetalt. Du får en oversikt som viser hva pengene har blitt brukt til, men det kan ta noen uker fra skatteoppgjøret er sendt ut til saken din er ferdig behandlet.


Klage på motregning


Du kan klage på motregningen innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at motregningen er feil. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår. 

Klagen sendes per post.
 

Inger Johanne Herheim
E-post
Telefon 52 78 62 14

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32