Trekk i lønn - utleggstrekk

  • Utleggstrekk er trekk i lønn for å dekke skattekrav.
  • Arbeidsgivere blir pålagt av skatteoppkrever å utføre trekket

Trekk i lønn - utleggstrekk

Mener du trekket er for høyt?

Når vi skal trekke deg i lønn/ytelser, bruker vi opplysningene vi har om din økonomi. Dersom du ikke har sendt inn opplysninger til oss før trekket skulle starte, bruker vi inntektene fra forrige ligningsår, dvs. det du tjente i fjor.


Det kan også være andre årsaker til at trekket bør endres, for eksempel:

  • Du har flere utgifter vi kan ta hensyn til.
  • Din sivilstatus er endret, og du har blitt alene om utgiftene.

Dersom du mener at beregningsgrunnlaget ikke er korrekt, må du ta kontakt med oss for å få tilsendt et søknadsskjema.

NB! Du vil ikke automatisk få lavere trekk, selv om du søker. Vi vurderer opplysningene vi har, og nye opplysninger som du gir, for å beregne om trekket er riktig.

Hvordan beregner vi?

Inntekter (nettolønn, trygdeytelser m.m.)
Minus utgifter (boutgifter, barnepass m.m.)
Minus livsopphold 
= Månedlig trekk

Hvis beregningen vår viser at du ikke har nok igjen til å kunne leve for, vil vi ikke sette i gang trekk. 

Gjennomføring av utleggstrekk

Ved et utleggstrekk, pålegger vi din arbeidsgiver eller NAV å utføre trekket i din lønn/ytelse. Arbeidsgiver eller NAV er pliktig etter loven å utføre det trekket vi ber om.

Et utleggstrekk vil gi deg en betalingsanmerkning. Den vil bli slettet så snart du har betalt det du skylder. 
 

Konsekvenser av utleggstrekk for din samboer/ektefelle

Vi tar ikke utlegg i din samboers eller ektefelles lønn/ytelser. Vi har imidlertid muligheten til å beregne trekket ut fra husholdningens samlede inntekter og utgifter. Samboer eller ektefelle kan dermed bli berørt av trekket, fordi husholdningens inntekter blir redusert i trekkperioden.

Klage på utleggstrekk

Du kan klage til oss hvis du mener at vårt vedtak om utleggstrekk er feil. Da må du sende en skriftlig klage til oss, med opplysninger om din økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres. Dersom vi opprettholder vår avgjørelse, oversendes saken til tingretten for behandling. Vi minner om at dersom saken oversendes til tingretten, må du betale et rettsgebyr. 


NB! Klagen din stopper ikke innkrevingen av kravet.