Torgleie

Torghandel i Sauda skal kun foregå på Rådhusplassen hvis ikke annet er avtalt.

Forskrift om torghandel i Sauda er vedtatt av formannskapet 22.02.17. 

Vedtatt i sak 080/2017 Pris for 2018
Leie av torg per dag Kr 400
Torghandlere som benytter torgplassen fast 2 ganger per uke eller mer, betaler per gang Kr 290
Kundetorget
E-post
Telefon 52 78 62 00

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda