Forhåndsstemming hjemme og fra utlandet

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i et stemmelokale kan søke om å få forhåndsstemme hjemme i perioden 31. august til 8. september.


Søknaden om hjemmestemming må inneholde

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer
  • Du kan søke på følgende måter:
  • På telefon: 52 78 62 00
  • Epost: solfrid.handeland@sauda.kommune.no
  • Adresse ved søknad per post: Valg, Postboks 44, 4201 Sauda


  •  

Slik foregår hjemmestemming

Ved innvilgelse av hjemmestemming kommer  2 valgmedarbeidere hjem til deg i perioden 31. august til 8. september. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.


Frister


Du kan søke om hjemmestemming fra 1. juli 2017.
Siste frist for å søke er onsdag 6. september 2017.

 

Forhåndsstemme fra utlandet


Velgere som er i utlandet på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

I utlandet kan du forhåndsstemme fra fredag 1. juli til og med fredag 1. september 2017.


Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 11. september kl. 21. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer fram i tide med normal postgang.
Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med, er legitimasjon.


Hvor kan du forhåndsstemme?


Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere.
Du kan også brevstemme.


Stemmerett og manntall


Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å stemme.
Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.


Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.


Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format,  opf-format  eller word-format ). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.
Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 11. september kl. 21.00.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135