Valgstyret og valgadministrasjon

Logo Stortingsval 2013 - Klikk for stort bilete Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret/bystyret. I Bergen har valgstyret 13 medlemmer som velges av bystyret. Valgstyrets leder er ordfører.

Valgstyret er opprette med hjemmel i valgloven §4.1 jf kommunelovens §10. De vanlige saksbehandlingsreglene i kommuneloven om åpne møter, annonsering av møter osv. gjelder for valgstyrets møter.Valgstyrets medlemmer er:

 

- Asbjørn Birkeland, leder
- Asle Rafdal, nestleder
- Kristine Espeland Rafdal
- Lillian Nordengen
- Øyvind Viland
- Knut Atle Seim
- Kristian Landro

 

Valgstyrets administrasjon

 

Valgstyrets sekretær, Solfrid L. Handeland, har sammen med ordfører delegert fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemming og valgting. Tlf. 52 78 63 01. Kontakt valgstyrets sekretær på epost.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135