Sauda kommune har fått tildelt NOK 266 000 til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Sauda kommune har fått tildelt NOK 462 000 til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

I samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova vil me med dette informere om at Omega Areal AS  på vegne av Sauda Vekst AS skal utarbeide forslag til områderegulering for Svandal, gnr/bnr 10/1, 11/1, 12/79 m.fl. i Sauda kommune. Planforslaget skal utarbeidast i tett dialog med grunneigarar og Sauda kommune.