Lag og foreninger

Sauda har et rikt lags- og foreningsliv.

I linken øverst på siden finner du en oversikt over registrerte foreninger, lag og organisasjoner.
Denne oppdateres fortløpende, så snart Sauda kommune v/kulturadministrasjonen blir orientert om endringer. 
Manglende tilbakemelding kan medføre feil i kontaktpersoner og andre opplysninger.

Dersom du ønsker mer informasjon om lags- og foreningslivet i Sauda, kontakt kulturadministrasjonen.

Kulturadministrasjonen
Telefon +47 52 78 62 40

Kart