Aktuelt fra Sauda

  • 21.11.2022 Koronavaksine
    Alle i alder 18. – 64. år får nå tilbud om 4.dose.
  • 10.11.2022 Til pasienter som står oppført i fastlegeliste uten fastlege
    Digital dialog (via Helsenorge) vil dessverre ikke fungere optimalt for dere som står oppført på fastlegeliste uten fast lege, selv om dere står oppført med vikarlege. Tjenester...
  • 10.10.2022 Auka energiprisar
    «Sauda kommune har samla eit stort forbruk av straum og merker difor dei auka energiprisane godt. For 2022 antar me ein meirkostnad på ca 25 millionar kroner. For å redusera...

Aktivitetskalender