Opptak og frister

De fire barnehagene samarbeider om opptak av barn til barnehageplasser.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år, for barnehageplass i august. Det er også kontinuerlig opptak av barn gjennom året når det er ledig plass i barnehagene.