Beredskap

I de tre nødetatene er det operative og dyktige fagpersoner, planverk og samarbeidspartnere som sørger for vår daglige trygghet. Noen av tjenestene er regionale, som politi og ambulanse, mens andre er rene kommunetjenester. Dette er brann og legevakttjeneste.

Ved større kriser og uhell som de ordinære virksomhetene i kommunen ikke håndterer fullt ut, blir den kommunale beredskapsledelsen innkalt.

Ordfører og rådmannen leder den kommunale beredskapsledelsen. Rådmannen leder det operative arbeidet med tanke på egen organisasjon, mens ordføreren har hovedansvaret for ekstern kriseinformasjon.

Nødnummer

110 - Brann

112 - Politiet

113 - Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

116 117 - Legevakt

 

Beredskapssituasjon

I beredskapssituasjoner kan følgende funksjoner kontaktes:

  1. Beredskapskoordinator Harald Eikrem - 948 03 205
  2. Rådmann Rune Kloster Tvedt - 416 35 538
  3. Driftsleder Øyvind Ljung - 902 66 167

 

Vann og avløp

Vaktnummer for vann: 911 76 792
Vaktnummer for avløp: 905 07 579
Telefonene kan ikke motta SMS, kun anrop.

Brøyteberedskap/vakt

Telefonnummer: 977 55 968
Telefonen kan ikke motta SMS.

Brannberedskap

Telefonnummeret til brannberedskap er 951 65 902

Barnevernvakt

Tlf: 469 42 992

Indre Ryfylke barnevern har interkommunal beredskap som dekker Suldal og Sauda kommune.  Ved akutte henvendelser utenom arbeidstid kan barnevernvakten kontaktes på telefon 469 42 992.   Barnevernsvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Haugaland kraft

Vakttelefon Haugaland Kraft - 987 05271

Politikontakt

Øyvind Dybing

Telefon: 52 86 52 65
Epost til Øyvind Dybing

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart