Fakta om Sauda

Innbyggertall per 2. kvartal 2021 er 4 536.

I Sauda er det 1805 eneboliger og 1244 hytter. 

Se mer fakta på SSB sine nettsider.