Fakta om Sauda

Fakta om Sauda

Innbyggertall per 3. kvartal 2022 er 4 530

I Sauda er det 2537 eneboliger og 1339 hytter. 

Kommunens totale areal er 546,55 km2

Se mer fakta på SSB sine nettsider.