Fakta om Sauda

Innbyggertall per 3. kvartal 2019 er 4604 innbyggere.

I Sauda er det 1805 eneboliger og 1244 hytter. 

Se mer fakta på SSB sine nettsider.