Kommunevåpen

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kommunevåpen

Informasjon om kommunevåpenet til Sauda kommune.

Sauda kommune sin offisiell versjon av kommunevåpenet Kommunevåpenets utforming og godkjenning


I blått med vertikal sølv trillingstreng med bredtannet snitt. 

Våpenet ble godkjent ved kongelig resolusjon 14. mai 1976 og er tegnet av Johan Matland. 

Beskrivelse
 

Mottoet for Saudas våpenmotiv er "vannkraft og gnister". Våpenkomiteen utdypet dette slik: 

"Saudas naturgrunnlag er vannkraften, og utnyttelsen av denne står sentralt i Saudas historie. I gamle dager var kvernkallen og vasshjulet folkets form for energi. For en mannsalder siden ble vannkraften omformet til elektrisk energi gjennom turbiner og generatorer. Samtidig ble bygdesamfunnet omformet til industrisamfunn. Industriens idégrunnlag var den elektriske energi eller gnist utnyttet i smelteovner for fremstilling av metaller. 

Den heraldiske sølv trillingstreng med blå mellomstreng skal gi et kombinert bilde av Saudas naturgrunnlag og idégrunnlag i form av fossefall og gnister".