Kommuneplan 2019-2031

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kommuneplan 2019-2031

Kort informasjon om kommuneplan-prosessen.
 

Planstrategi 2020- 2023 ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2020. Planstrategien er ikke en plan i seg selv, men ei drøfting av utviklingstrekk og ei vurdering av om kommuneplanen skal revideres eller ikke. 
Den legger opp til en videreføring av kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel som ble vedtatt i 2020.  

Kommuneplan for Sauda 2019- 2031 (arealdel og samfunnsdel) ble vedtatt i kommunestyremøte 20.05.2020, sak 045/2020. Innsigelse til akvakultur var på dette tidspunktet ikke løst.

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjente den 25.03.2022 kommunestyret sitt vedtak av kommuneplan med endring av planbestemmelse for akvakultur-formålet. Dette vedtaket ble kunngjort 29.4.2022.

Parallelt har det vært gjennomført en prosess med mindre endringer av planbestemmelsene til kommuneplanen. De ble vedtatt i kommunestyremøtet 19.10.2022, jf. sak 067/2022. 
Se den politiske saken for ytterligere informasjon om endringer som er utført. 

Vedtatt kommuneplan kan du lese her. 

Saksframlegg, vedlegg og vedtak.