Møtegodtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Møtegodtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Nytt godtgjørelsesreglement som gjelder fra 9.10.19 er vedtatt i sak 013/19 i møte 13.03.19. 

Reglementet gjelder fra konstituerende kommunestyremøte høsten 2019.

 
Reglement for møte- og reisegodtgjørelse (PDF, 192 kB) for folkevalgte i Sauda kommune for valgperioden 2023-2026. Gjelder fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2023. Vedtatt i sak 086/22. 
 

Åpningstider

Mandag til onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda