Møtegodtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Nytt godtgjørelsesreglement som gjelder fra 9.10.19 er vedtatt i sak 013/19 i møte 13.03.19. 

Reglementet gjelder fra konstituerende kommunestyremøte høsten 2019.

 
Politisk sekretariat Solfrid Handeland
E-post
Telefon 52 78 63 01
Mobil 481 20 291

Åpningstider

Mandag til onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda