Møtegodtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Møtegodtgjørelse, reiseregning og tapt arbeidsfortjeneste

Nytt godtgjørelsesreglement som gjelder fra 04.09.2023 er vedtatt i sak  086/22 i møte 14.12.22.

Reglementet gjelder fra konstituerende kommunestyremøte høsten 2023.

Reglement for godtgjøring som gjelder fra konstituering av nytt kommunestyre 04.09.23 (PDF, 192 kB)

 

Veiledning for politikere ved bruk av Expense  (PDF, 792 kB)

Åpningstider

Mandag til onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda