Innbyggerforslag

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Innbyggerforslag

Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en demokratisk rettighet for alle. 

Som innbygger i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget). Du må ha støtte fra andre innbyggere for ditt forslag. Du har også denne retten selv om du er under 18 år. 

Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

Du kan opprette saker elektronisk på minsak.no.

Kriterier

Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag hvis dette har: 

  • samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, eller
  • samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden 
  • Kommunestyret (eller fylkestinget) står fritt til å ta saken opp til behandling selv om vilkårene for et innbyggerforslag ikke er oppfylt.

Søknadsveiledning

Du må formulere et forslag om det du ønsker kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen (eller fylkeskommunen) for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen (eller fylkeskommunen) opplyse deg eller dere om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.

Søknadsvedlegg

Du må dokumentere støtten til forslaget med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.

Søknadsbehandling

Kommunestyret (eller fylkestinget) må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.

Søknadsklage

Det er ikke klageadgang på vedtak i denne saken, med mindre det er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Lover

Se kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag.