Ordfører

Klikk for stort bildeOrdfører Asbjørn Birkeland Janne Kvanåli  Ordførar i Sauda kommune er Asbjørn Birkeland frå Senterpartiet. Ordføraren kan kontaktast på e-post og telefon. Møter avtalast med kundetorget eller direkte med ordføraren.

 

Gode Saudabuar!

Sauda og andre kommunar rundt oss har innført strenge og omfattande tiltak for å begrensa smittespreiing. Då er det viktig at me stiller oss fullt og heilt bak desse tiltaka slik at ein ikkje sprer smitte til dei mest utsette gruppene av befolkningen.

Det er brukt eit uttrykk som at «dette er ein nasjonal dugnad» for å verna dei mest utsette av oss.

Kommunen har sett i gong ei rekke tiltak. Desse tiltaka blir publisert fortløpande på kommunen sine nettsider, og me prøvar så godt me kan å få denne informasjonen ut i lokalavisa.

Barnehagar og skular er stengde, Saudahallen, bibliotek og rådhus er stengt, politiske møte er utsette, og me har lukka ned alle kultur- og idrettsarrangement.

Åbøtunet, Høllandstunet, Sauda DMS, Bøgata og Torsvegen er stengde for besøk som ikkje er strengt nødvendige og har no adgangskontroll.

Me oppfordrar folk til så langt det er mogleg å halda seg unna store folkemengder og vera mest mogleg heime.

Eg vil berømma alle som står på for Saudasamfunnet i ei vanskeleg tid. Då tenkjer eg spesielt på dei innan helse- og omsorgsyrka, og dei som har andre samfunnskritiske oppgåver.

Eg er sjølv sett i karantene etter at eg hadde eit utanlandsopphald. Det er viktig at alle som blir sette i karantene også følgjer dei strenge reglane.

Hugs at i den situasjonen me er inne i nå treng alle meir informasjon og omtanke. Bruk dei sosiale medier som passar, ta ein telefon til ein du bryr deg om, hjelp kvarandre med praktiske gjeremål, og prøv å leva som tilnærma normalt. Me skal ta vare på kvarandre, men med minst mogleg fysisk kontakt.

Bruk den flotte naturen me har i Sauda. Gå deg ein tur, det er bra for både sjel og sinn, men hald avstand til andre.

 

Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Telefon 52 78 63 00
Mobil 957 75 794

Adresse

Rådhusgata 32

Kart