Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partssammensatte utvalg etter kommuneloven §5-11.

  • Utvalget behandler saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte
  • Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet
  • Administrasjonsutvalget holder minst 4 møter årlig etter oppsatt plan, eller når leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det
Administrasjonsutvalget 2023-2027
Navn Parti E-post Mobil
Håvard Handeland AP havard.handeland@sauda.kommune.no 46522775
Ann Kristin Kalvik AP ankitveit2@hotmail.com 93603606
Paul Løyning H paul_loyning@hotmail.com 99398246
Aud Hege Jørgensen Hebnes H audhege.h@gmail.com  93213029
Asbjørn Birkeland SP asbjorn.birkeland@outlook.com 95775794
Lillian Nordengen SP Lillian.Nordengen@gmail.com 95792245
Kjell Arnold Pettersen R kjellarnoldp@gmail.com 90148054
Anne Catrine Hovland Fagforbundet
Siv Jørgensen Fagforbundet
Stefan Søfting Utdanningsforbundet