Funksjonsnedsettes Råd

Funksjonsnedsettes Råd

Rådet har fem faste medlemmer og er valgt for perioden 2023 - 2027. 

Funksjonsnedsettes Råd er et rådgivende organ, og gir innspill/uttalelserer til reguleringsplaner, budsjett, økonomiplaner og andre aktuelle planer med vekt på arbeid som dreier seg om tilrettelegging, slik at alle i samfunnet skal ha mulighet til å ta del i alle aktiviteter.
Rådet skal behandle saker i henhold til Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Funksjonsnedsettes Råd
Representanter Varamedlemmer i rekkefølge
Kristian Landro, Krf 1. Ordfører Håvard Handeland, Ap
Janne Eikevik, Ap 2. Anja Huse, H
Medlemmer Vara i rekkefølge
Karl Olaf Sundfør 1. Gisela Amdal
Eilin Olsen 2. Martha Anette Gulbransen
Kjell Steinar Andersen 3. Nina Steen Jensen

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart