Konfliktrådet

Konfliktrådet

Kommunens kundetorg/servicekontor får ofte henvendelser fra innbyggere om konflikter og uoverensstemmelser de opplever i egen kommune.

Dette kan være saker som kommunes egne saksbehandlere ikke kan hjelpe til med. De involverte partene har allikevel behov for hjelp til å løse oppståtte uoverensstemmelser.

Konfliktrådet er en statlig og gratis tjeneste. Noen innbyggere kan henvises direkte til Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland. Andre har behov for veiledning/hjelp til å nedtegne problemene de er utsatt for og hjelp til å sende meldingen videre til Konfliktrådet. Kommunens ansatte kan kontakte Konfliktrådet for hjelp.

Det anbefales å fylle inn skjemaet som ligger øverst i artikkelen for videresending.

 

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland
E-post
Telefon 21 01 23 01