Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Nytt kontrollutvalg for perioden 2023-2027 ble vedtatt i sak 072/2023.

Kommunelovens Kapittel 1 handler om internt tilsyn og kontroll og regulerer bl.a. Kontrollutvalgets virksomhet.

  • Regnskapsrevisjon
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
Medlemmer 2023-2027
Medlemmer Funksjon E-post Vararepresentanter
Alan G. Thompson Leder sikkethompson@gmail.com Odd Magne Lønseth
Jon Lambrigt Grindheim Nestleder jon.grindheim@sauda.kirken.no Roger Birkeli
Jorunn Ø. Maldal Medlem jorunn_ostefjells@hotmail.com Silje Eriksen
Knut Atle Seim Medlem knutatleseim@haugnett.no Anne Brit V. Opheim
Siv Hege Lund Medlem siv.hege@rysteg.no Yvonne Herheim
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Mobil 95 98 69 77

Åpningstider

8.00 - 15.30

Adresse

Postboks 57
5575 AKSDAL