1. Før planinitiativ og oppstartsmøte

1. Før planinitiativ og oppstartsmøte

For å få tidlig avklaringer på rammer og forutsetninger for et eventuelt planarbeid kan en kontakte Plan- og forvaltning for en forhåndskonferanse. 

Dette møtet kan en be om i forkant av innsending av et planinitiativ. I enkelte tilfeller kan også kommunen anbefale et slikt møte etter at vi har mottatt et planinitiativ. 

I en forhåndskonferanse tas det ikke beslutning om oppstart av planarbeid, og det er heller ikke krav til at fagkyndige stiller i møtet. Vi vil normalt kunne tilby et møte 2 uker etter mottatt bestilling, dersom annet ikke er avtalt. Møtet er ikke gebyrbelagt. 

Ved bestilling av forhåndskonferanse: Oppgi hvilken type møte det gjelder, hva en ønsker å diskutere, og hvem som deltar. Send henvendelsen via elektronisk skjema eller på e-post.