Prisar

Prisar på undervisning i Sauda kulturskule 

Betalingssatser i Kulturskulen
Per halvår 2020 2021 (fra 01.08.21)
All individuell undervisning Kr 1 540 Kr 1 580
Alle gruppeundervisninger Kr 1 540 Kr 1 580
All undervisning voksne Kr 1 930 Kr 1 980
Materialutgifter tegning/maling Kr 380 Kr 390
Leie av instrument Kr 300 Kr 310

Det vert gitt søskenmoderasjon med 30 % f.o.m. andre barn. Gjeld også dersom ein elev deltek på fleire tilbod.

Dersom du har fått kulturkort, kan du nytte dette på eit tilbod i kulturskulen.