Undervisning i kulturskulen

Me er svært stolte av kulturskulen vår. Under finn du dei opplysningane du treng dersom du vil bli elev i kulturskulen.

Søk plass her

Band

Sauda kulturskule har to band.
Elevar som har song, piano/keyboard, gitar, bass eller slagverk som sitt instrument kan gå på kulturskuleband som eit tillegg til individuell undervisning. Det er nødvendig at elevane meistrar sitt instrument godt frå før. Bandet har eit variert låtvalg. Kulturskulen tilrår at eleven held fram med individuell undervisning i tillegg til band-øvingane.
Band: Lost`N Found  (5- 8 klasse)
Kvar: Bandrommet i 1. etasje på Folkets hus.
Når: Fredag kl. 1500 -1545

Band: The Canadians 
Kvar: Bandrommet i 1. etasje på Folkets hus.
Når: Onsdag kl. 1615 -1745.
 

Dans

Velkommen til dansetime for gutar og jenter innan jazz og hip hop. Det blir kul musikk, mykje energi og danseglede!
Frå 4. klasse til og med 7. klasse. 
Stad: Nyesalen i Folkets hus.
Tid: Onsdagar kl. 1730 -1830 og 1830 -1930 (To separate grupper).

Dans for ungdom frå 8. klasse til og med 3, Vgs.
Stad: Nyesalen i Folkets hus
Tid: Onsdagar kl. 1930 -2030

Individuell opplæring

Kulturskulen tilbyr individuell opplæring på:

 • Fiolin 
 • Gitar
 • El-gitar 
 • El-bass
 • Keyboard
 • Song
 • Piano
 • Messinginstrument
 • Musikkteknologi og komposisjon
 • Trekkspel/toradar
 • Slagverk
 • Spesialundervisning for elevar med spesielle behov.

Kor lenge?
Alle timane varer i 45. minutt. Dette kan kortast ned dersom det blir for lenge for t.d. svært unge elevar.
Om ein ønsker meir undervisning, kan ein søke om å få undervisning fleire gonger pr. veke.

Når?
Lærarane set opp timeplanen sin i august. Dei prøver å tilpasse timane slik at det passar for elevane.

Kvar?
Alle lærarar underviser i undervisningslokala til kulturskulen i 2. etasje på Folkets hus. Nokre av spesialelevane våre har sitt tilbod i andre lokale.
 

Kor

På kor lærer elevane songteknikk, trenar rytme, gehør og får samstidig vere i lag med andre elevar. Koret syng songar etter interesse. Kvar undervisningstime varer i 90 minutter. Nedre aldersgrense er 5. klasse.
Dersom det blir nok søkarar frå 2. klasse, vil me også ha eit kor for 2-4 klasse.

Stad: 2. etasje på Folkets hus, rom 4.
Når: Torsdag kl. 1830 -1930
 

Kunst

Elevane som arbeider med kunstfag lærer seg ulike teknikkar etter alder og nivå. Dei har utstillingar fleire gonger i året. Nedre aldersgrense er 2. klasse.
Læraren plasserer elevane i grupper etter alder og nivå. Ein time på kunst er 60 minutt.

Kvar: I lokalet innanfor ungdomsklubben, i gamle delen av Folkets hus.

Når:
Onsdagar kl. 1440, 1615 og 1715.
Torsdagar kl. 1630 og 1730
 

Musikk frå livets begynnelse

Musikk frå livets byrjing er eit tilbod der småbarnsforeldre eller andre omsorgspersonar samlast for å synge, danse og leike med musikk saman med barna. Me syng gamle kjente og nye barnesongar. Det er ingen krav til prestasjon eller erfaring. Tilbodet er frå 0-2 år.

Stad: Nyesalen i Folkets hus
Tid: Måndag kl. 1100 -1145