Sauda Frivilligsentral

  • For deg som vil hjelpe
  • For deg som treng hjelp

Sentralen jobbar for å utløyse frivillig innsats i forhold til kulturtilbod og sosialt forebyggande arbeid i Sauda.

Mari Austarheim
E-post
Telefon 52 78 63 30
Mobil 902 05 922