Feriestøtte

Feriestøtte

Personer over 18 år med psykisk eller fysisk funksjonshemming, samt personer med samme utfordringer under 18 år som ikke reiser sammen med foreldre/foresatte/nær familie.

Søknaden behovsprøves i hvert enkelt tilfelle, maksimumsbeløp som innvilges er kr 1.000,-.


Søknadsfrist 1. august

Det behøver ikke være endelig avgjort om det blir tur på det tidspunktet det blir søkt. Innvilget beløp blir overført når turen er gjennomført og kvitteringer forevist.