Feriestøtte

Feriestøtte

Personer over 18 år med psykisk eller fysisk funksjonshemming, samt personer med samme utfordringer under 18 år som ikke reiser sammen med foreldre/foresatte/nær familie.

Søknaden behovsprøves i hvert enkelt tilfelle, maksimumsbeløp som innvilges er kr 1.000,-.


Søknadsfrist 1. august

Det behøver ikke være endelig avgjort om det blir tur på det tidspunktet det blir søkt. Innvilget beløp blir overført når turen er gjennomført og kvitteringer forevist. 

Ågot Elin Fosshaug Grindheim
Fritidsleder
E-post
Telefon 45 65 94 80
Mobil 90 54 64 34