Feriestøtte

Personer over 18 år med psykisk eller fysisk funksjonshemming, samt personer med samme utfordringer under 18 år som ikke reiser sammen med foreldre/foresatte/nær familie.

Søknaden behovsprøves i hvert enkelt tilfelle, maksimumsbeløp som innvilges er kr 1.000,-.


Søknadsfrist 1. august

Det behøver ikke være endelig avgjort om det blir tur på det tidspunktet det blir søkt. Innvilget beløp blir overført når turen er gjennomført og kvitteringer forevist. 

Ågot Elin Fosshaug Grindheim
Fritidsleder
E-post
Telefon 52 78 62 41
Mobil 905 46 434