Kommunale idrettsmidler

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kommunale idrettsmidler

Lag/foreninger som kommer inn under denne kategorien, sender søknad på eget søknadsskjema til Sauda Idrettsråd, som behandler søknadene. 

Midlene blir fordelt ut fra egen fordelingsnøkkel vedtatt av årsmøtet.


Formannskapet er klageinstans ved eventuelle klager på vedtatt fordeling. Klager må være sendt enhet for kultur senest åtte dager etter at melding om fordeling er mottatt.