Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon, og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. 

Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta på arrangementer, kino, svømmehall m.m. uten å måtte betale dobbel pris. Kortinnehaveren betaler vanlig billett (honnør dersom man er berettiget til det), ledsager går i noen tilfeller gratis, andre ganger til redusert pris.

Hvem kan søke?

Den som har en funksjonshemming, fysisk eller psykisk, som medfører at de er avhengig av ledsager når de skal delta på noe, kan søke.
Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst 2-3 år, og nedre aldersgrense er 8 år.
 

Hvor kan kortet brukes?

Ledsagerbeviset kan brukes på alle steder som har akseptert ordningen. Lokalt i Sauda gjelder det bl.a. en rekke kultur- og fritidsarrangement, kino, Saudahallen og Svandalen Skisenter. Kortet kan også brukes ved offentlig kommunikasjon.

Retningslinjer og plass

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn foran andre publikummere. Det er ikke anledning til å komme inn på arrangement når det ikke er ledige plasser. På lik linje med andre må man bestille billetter på forhånd.

Ågot Elin Fosshaug Grindheim
Fritidsleder
E-post
Telefon 52 78 62 41
Mobil 905 46 434