Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon, og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. 

Ledsagerbevis skal gjøre det mulig for funksjonshemmede som trenger assistanse å delta på arrangementer, kino, svømmehall m.m. uten å måtte betale dobbel pris. Kortinnehaveren betaler vanlig billett (honnør dersom man er berettiget til det), ledsager går i noen tilfeller gratis, andre ganger til redusert pris.

Hvem kan søke?

Den som har en funksjonshemming, fysisk eller psykisk, som medfører at de er avhengig av ledsager når de skal delta på noe, kan søke.
Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst 2-3 år. Det kreves dokumentasjon fra lege, bup eller andre faginstanser på at søkeren trenger

Hvor kan kortet brukes?

Ledsagerbeviset kan brukes på alle steder som har akseptert ordningen. Lokalt i Sauda gjelder det bl.a. en rekke kultur- og fritidsarrangement, kino, Saudahallen og Svandalen Skisenter. Kortet kan også brukes ved offentlig kommunikasjon.

Retningslinjer og plass

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn foran andre publikummere. Det er ikke anledning til å komme inn på arrangement når det ikke er ledige plasser. På lik linje med andre må man bestille billetter på forhånd.
Ledsager er i utgangspunktet personer over 18 år, eller støttekontakt