Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Statens overordnede mål er Idrett og friluftsliv for alle

Det kan søkes om spillemidler til: 

 

Til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg (f.eks. ballbinger, lekeplasser m.v.), turstier, skiløyer, o-kart m.v. 

 

Søknadsfrist

 

1. september