Boliggruppen

Boliggruppen

Sauda Kommune sin Boligsosiale gruppe har som målsetning at alle innbyggerne skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. 

Gruppen er tverrfaglig sammensatt med representanter fra ulike enheter/sektorer i kommunen, og gruppens arbeid retter seg i hovedsak mot vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Ansvarsområder:
-    Tildeling av kommunale boliger og oppfølging av leietakerne som bor i dem
-    Råd og veiledning knyttet til det å kjøpe/leie en tilrettelagt bolig
-    Råd og veiledning knyttet til tilrettelegging av bolig
-    Råd og veiledning knyttet til startlån og tilskudd

Henvendelser rettes til Boliggruppen v/Tildelingskontoret i Sauda kommune på 

tlf: 52 78 60 50.

Ann Kristin Nilsen Nordvik
Leder
E-post
Mobil 92 49 79 62

Åpningstider

Mandag - fredag
kl. 10.00 - 14.00

Adresse

Tildelingskontoret
Åbødalsveien 79
4200 Sauda