Bolig

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bolig

Det finnes forskjellige typer boliger en kan søke om. I hovedsak er det:

  • Omsorgsboliger på Høllandstunet, Åbøtunet, Prestegata, Torsvegen og Bøgata
  • Boliger på bl.a. Høse, Hedlot og Kleppeker
Formål med tjenesten

Å gi et tilrettelagt botilbud til brukere som grunnet helsesvikt har et omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester.

Hvem får tjenesten?

Omsorgsboliger tildeles personer på grunnlag av funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom.
Dette kan være:

 

  • Kronisk sykdom som krever regelmessig oppfølging fra helsepersonell
  • Brukere med multifunksjonstap eller mange sammensatte diagnoser
  • Aldersdemente med stor risikoatferd som ikke klarer seg i eget hjem
  • Unge funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede med stort og omfattende behov for miljøretta tiltak og andre pleie- omsorgstjenester
  • Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og stort omsorgsbehov over lang tid
Tjenestens innhold

En bolig som er fysisk tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede.

Hva kan bruker forvente av oss?

At boligen er i tilfredsstillende stand.

Hva forventer vi av brukeren?

Bruker må selv søke om omsorgsbolig, og legge ved nødvendige helseopplysninger fra lege.

Bruker må gi riktige opplysninger om hva de kan klare selv og hva de trenger hjelp til.

Bruker må være villig til å benytte tekniske og andre hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Bruker må overholde de forpliktelser som følger en omsorgsbolig, jfr. husleieavtale.

Bruker må legge til rette i boligen og stille nødvendig utstyr til disposisjon, slik at hjelperne kan utføre tjenesten slik at arbeidsmiljøet til de ansatte blir ivaretatt.

Pris

Husleien varierer ut fra boligens standard og størrelse. Mer informasjon om pris, tilgjengelighet, bostøtte og andre aktuelle støtteordninger fås ved henvendelse til Tildelingskontoret.

Saksbehandlingstid
  • Alle søknader behandles fortløpende og svar kan forventes senest innen tre uker. Legeerklæring må legges ved søknaden. Det vil bli foretatt et kartleggingsbesøk for å gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søkers behov for omsorgsbolig.
  • Det er Tildelingskontoret som tildeler omsorgsboliger. 

 

 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

Mandag - fredag: 9.00 - 14.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart