Dagtilbud/dagsenter

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Dagtilbud/dagsenter

Det finnes dagsenter tilbud for eldre på Høllandstunet og Åbøtunet. 

Åpningstider

Høllandstunet er åpent alle hverdager, mandag – fredag, kl.10.00 – 15.00

Hvem får tjenesten

Tilbudet er beregnet til mennesker som av ulike grunner har behov for, og lyst til, å komme seg ut i det sosiale liv. Aktivitetssenteret ligger på Høllandstunet/Høllandsheimen. Det legges opp til at brukerne får anledning til å benytte sine egne ressurser gjennom daglig aktiviteter og deltagelse i gruppen.

Formål med tjenesten

At brukerne kan opprettholde sitt funksjonsnivå psykisk, fysisk og sosialt.

Ivareta den enkelte brukers livskvalitet, ressurser og selvrespekt.

Å forebygge ytterligere tjenester fra kommunen.

Tilbud som gis
 • Måltider/matlagning
 • Nyheter (avis, radio, TV, internett)
 • Trim
 • Verksted
 • Håndarbeid
 • Blomster inne og ute
 • Data (nyheter, sport, gamle bilder fra sauda m.m.)
 • Bingo
 • Bussturer
 • Musikk/kultur
 • Kino/film
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beskjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.
Forventning til brukeren
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beskjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.
Praktiske opplysninger

Aktivitetssenteret på Høllandstunet er åpent alle ukedager og har en total kapasitet på 16.
Det er da 8 stk i hver etg. 
Åpningstidene er kl.10.00 – 15.00
Middag serveres ca kl.13.30
•    Hver avdeling har èn til to ansatte, disse jobber også på tvers av avdelingene ved behov.
•    Brukerne på Dagtilbudet får tilsendt regning for frokost og middag fra Tildelingskontoret.
For flere opplysninger kan du kontakte aktivitetssentret eller Tildelingskontoret.
Tilbud om opphold ved aktivitetssenter fås gjennom søknad til Tildelingskontoret

 

 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

Høllandstunet er åpent mandag - torsdag på dagtid og har 12 plasser.
Åbøtunet, "Krambua", har åpent på dagtid mandag til fredag og har åtte plasser.