Livsglede for eldre i institusjon

Livsglede for eldre i institusjon

Livsglede for eldre - Klikk for stort bildeLogo for livsgledeprosjektet Skjermdump

"Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosialt fellesskap" (Per Fuggeli). 

Sauda skal være en god by å bli gammel i. Sauda kommune jobber for at den enkelte innbygger skal ha en verdig og meningsfylt hverdag gjennom hele livsløpet. For å nå dette målet satser vi i Sauda kommune på bli Livsgledehjem.

Livsgledekriterier - Livsgledehjem

Konseptet livsgledehjem går ut på at Sauda DMS og Åbøtunet skal lage et system for å oppfylle ni livsgledekriterier, som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. 

Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb. 

De ni livsgledekriteriene

virksomheten skal legge til rette for

  • At alle ansatte har kunnskap om, og jobber etter standard for livsgledehjem.
  • Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner 
  • At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka
  • Kontakt med dyr
  • Beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  • Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelig behov
  • Å skape ro, og en hyggelig ramme rundt måltidene
  • At pårørende får god informasjon og medvirkning i livsgledearbeidet
  • Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen