Enhet for tilrettelagte tjenester

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Enhet for tilrettelagte tjenester

Aktuelle søknadsskjema for å søke på de aktuelle tjenestene ligger øverst på siden. 

 

Boliger for utviklingshemmede

Sauda kommune har 2 heldøgns bemannede boenheter tilrettelagt for utviklingshemmede. I Torsveien og Bøgata.

Avlastning

Pårørende med daglig ansvar for funksjonshemmede barn eller unge kan søke om avlastning ved kommunens avlastningsenhet.

 

Støttekontakt

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfullt fritid kan søke støttekontakt. 
Man benytter skjema for helse- og omsorgstjenester til å søke om støttekontakt. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste

Tilrettelagt transport (TT-kort)

TT-kort er et tilbud for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektiv transport. 
 

For å søke om TT-kort må følgende være med: 

Søknaden sendes: 

Rogaland Fylkeskommune, Samferdselsseksjonen, Postboks 130, 4001 Stavanger. 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer, og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 

Søknadene blir behandlet fortløpende.

 

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader om brukerstyrt personlig assistanse.
Brukerstyrt personlig assistanse er en organisering av personlig og praktisk bistand for deg som har behov for bistand i hverdagen. 


Kontaktinformasjon Tildelingskontoret


52 78 60 50

Målgruppe

 • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
 • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning
 • Familier med barn som er funksjonshemmet

Disse leverandørene kan velges:

 • Abcent AS
 • Abri Dialogue AS
 • Aleris AS
 • Assent AS
 • AssisterMeg AS
 • Humana AS
 • Prima Omsorg AS
 • Uloba AS
Dagsenter for funksjonsnedsette (STAS)

STAS- Sauda Trenings og Aktivitetssenter er et tilrettelagt dagtilbud for utviklingshemmede. 

Åpningstider

STAS bemannet: 09.00 - 14.30 med kjernetid mellom 10.00 - 14.00
Bøgata og Torsveien er døgnbemannet. 

Adresse

Torsveien 86, 4200 Sauda
Bøgata 5, 4200 Sauda

Kart