Skoler og barnehager

Skoler og barnehager

Senter for miljørettet helsevern, foretar tilsyn og godkjenning av skoler, barnehager og videregående skoler. Vi er delegert dette ansvaret av kommunestyrene i kommunene Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda.

Tilsynet gjøres i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Forskrifter om miljørettet helsevern i barnhager og skoler m.v.

Barnehager og skoler skal være godkjent i henhold til ovenstående forskrift.

Forskriftens §6 sier: “Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten “ Det vil si i disse tilfellene må aktuelle skole/barnehage søke oss om plangodkjenning. Når så bygningen er ferdigstilt må man søke om endelig driftsgodkjenning.


Vi gjør særlig oppmerksom på at barnehagen/skolen skal ha et skriftlig internkontrollsystem. Vi har holdt kurs for rektorene for alle skolene i våre  4 kommuner, om hva et slikt internkontrollsystem skal inneholde.

Åpningstider

Mandag og tirsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Rådhusgata 32