Koordinerende team

Koordinerende team

Koordinerende team skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til barn, unge og voksne med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Vi samarbeider på tvers av fagområdene etter samtykke fra bruker, og legger til rette for brukermedvirkning. 

Koordinerende team har til oppgave å

•    kartlegge og vurdere hjelpebehovet
•    ha oversikt over tjenester som er tilgjengelige i Sauda kommune
•    formidle kontakt med de som er aktuelle for deg
•    sikre at de ulike tjenestene du får fungerer sammen
•    gjøre vedtak og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan
 

Hvem får tilbud om tjenesten?

Barn, unge og voksne som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan ha rett på å få oppnevnt en koordinator og utarbeidet en individuell plan. 

Hvordan få tilbud?

En må henvende seg til koordinerende enhet ved tildelingskontoret. Det kan gjøres ved å benytte søknadsskjema til helse og omsorg. Den som trenger hjelp, familie, pårørende og fagfolk kan ta kontakt med oss. Koordinerende team behandler søknaden og du blir invitert til møtet når saken skal behandles.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Leder i koordinerende team vil ta kontakt så snart som mulig etter at søknaden er mottatt og avtale et møte i koordinerende team. Vurderingen skjer i samråd med deg og andre fagpersoner dersom du mottar tjenester fra før.

Klage

Saksbehandler ved Tildelingskontoret kan gi veiledning dersom du har behov for å klage på et vedtak.

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda