Betalingssatser for helse- og omsorgstjenesten

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenesten

Egenbetaling for hjemmetjenester 2023

Ved kommunestyrets budsjettbehandling 14.12.2022 sak 093/2022 ble det vedtatt å øke egenbetaling for hjemmetjenester med 6,5 % i helse- og omsorgstjenesten.

Egenbetaling for hjemmetjenester 2023
Egenbetaling for hjemmetjenester Pris 2023
Vask av tøy for de som benytter kommunens vaskeri kr 310,- per måned
Trygghetsalarm kr 360,- per måned
Montering/demontering av nøkkelboks kr 520,-
Tapt/ødelagt alarmknapp/smykke kr 880,-
Tapt/ødelagt trygghetsalarm kr 4 390,-
Korttidsopphold institusjon kr 85,- per døgn
Dag/- nattopphold institusjon kr 105,- per dag/natt
Betaling for hjemmehjelp
Hjemmehjelp - Tjenesteomfang 10 timer eller mer per måned (abonnementsordning): Pris
Inntekt inntil 2 G kr 220,- per måned
Inntekt 2 – 5 G kr 4 210,- per måned
Inntekt over 5 G kr 4 210, - per måned
Betaling for hjemmehjelp
Hjemmehjelp - For tjenesteomfang mindre enn 10 timer per måned: Pris
Inntekt inntil 2 G kr 220,- per måned
Inntekt 2 – 5 G kr 440,- per måned
Inntekt over 5 G kr 440,- per måned
Måltider i bofellesskapene
Måltider i bofellesskapene Pris per måned
Alle måltider kr 6 653,-
Middag kr 3 024,-
Middag m/ dessert kr 4 536,-
Matservering
Matservering - Kantine Åbøtun Pris Matservering - Dagsenter Pris
Middag m/dessert kr 159,- Lunsj kr 65,-
Middag kr 116,- Kaffemat inkl. kaffe kr 36,-
Frokost / kvelds kr 43,-
Dessert / suppe kr 43,-
Grøt kr 60,-
Leiepriser
Leiepriser Pris
Leie av kantina/møterom på Høllandstun og Åbøtun kr 300,-
Tillegg for leie av dekketøy og bestikk kr 320,-

 

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon kr 9 400

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon
i dobbeltrom kr 45 400