Betalingssatser for helse- og omsorgstjenesten

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenesten

Egenbetaling for hjemmetjenester 2024

Ved kommunestyrets budsjettbehandling 13.12.2023 sak 106/2023 ble det vedtatt å øke egenbetaling for hjemmetjenester med 4,8 % i helse- og omsorgstjenesten

Egenbetaling for hjemmetjenester 2023
Egenbetaling for hjemmetjenester pris 2024
Vask av tøy for de som benytter kommunens vaskeri kr 325,- pr. mnd.
Trygghetsalarm kr 380,- pr. mnd.
Montering/demontering av nøkkelboks kr 550,-
Tapt/ødelagt alarmknapp/smykke kr 930,-
Tapt/ødelagt trygghetsalarm kr 4610,-
Korttidsopphold institusjon kr 193,- pr. døgn
Dag/- nattopphold institusjon kr 110,- pr. dag/natt
Betaling for hjemmehjelp
Hjemmehjelp - Tjenesteomfang 10 timer eller mer per måned (abonnementsordning): Pris
Inntekt inntil 2 G kr 230,- per måned
Inntekt 2 – 5 G kr 4420,- per måned
Inntekt over 5 G kr 4420 per måned
Betaling for hjemmehjelp
Hjemmehjelp - For tjenesteomfang mindre enn 10 timer per måned: Pris
Inntekt inntil 2 G kr 230,- per måned
Inntekt 2 – 5 G kr 470,- per måned
Inntekt over 5 G kr 470 per måned
Måltider i bofellesskapene
Måltider i bofellesskapene Pris per måned
Alle måltider kr 6972,-
Middag kr 3169,-
Middag m/ dessert kr 4754,-
Matservering
Matservering - Kantine Åbøtun Pris Matservering - Dagsenter Pris
Middag m/dessert kr 167,- Lunsj kr 68,-
Middag kr 122,- Kaffemat inkl. kaffe kr 38,-
Frokost / kvelds kr 45,-
Dessert / suppe kr 45,-
Grøt kr 63,-
Leiepriser
Leiepriser Pris
Leie av kantina/møterom på Høllandstun og Åbøtun kr 320,-
Tillegg for leie av dekketøy og bestikk kr 340,-

 

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon kr 10 000,-

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon
i dobbeltrom kr 48 300,-