Hjemmehjelp

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hjemmehjelp

Formål med tjenesten
 • Hjemmehjelp gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven til de som er helt avhengig av hjelp.
 • I Sauda Kommune tildeles hjemmehjelp med utgangspunkt i visjonen ”Hjelp til selvhjelp”.
 • Vi ønsker så langt det er mulig å gjøre jobben sammen med deg, ikke for deg.
 • Den enkelte har selv ansvar for eget liv og mestringen av dette. Vi kan yte bistand til oppgaver hvor du har behov for hjelp, men yter ikke hjelp til oppgaver du selv kan klare.
Hvem får tjenesten?

Personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming er avhengige av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. En forutsetning for å få tjenesten er at det ikke bor andre i husstanden som kan utføre oppgavene.

Tjenestens innhold
 • Klesvask (maskin) og henge opp klær.
 • Gulvvask og støvsuging i bruksrom (kjøkken, stue, soverom, gang og bad)
 • Skifte sengetøy
 • Ta inn/ut av oppvaskmaskin
 • Kaste søppel
   
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • Å bli møtt på en høflig og respektfull måte
 • Hjemmehjelpen presenterer og legitimerer seg når hun/han kommer
 • At personalet har taushetsplikt jamfør gjeldende lovverk.
 • At hjemmehjelpen kommer til avtalt tid eller gir beskjed om endringer
 • Hjemmehjelp til avtalt tid, med unntak av ferier, sykdom og permisjoner
 • At det ikke utføres hjemmehjelp på helligdager, i romjula og påskeuka
 • Standard for hjemmehjelp er 1,5 time pr. 3. uke. I lettstelte omsorgsboliger
 • 1 time per 3. uke, og at vedtakene disponeres på best mulig måte.
 • Det ikke utføres hjemmehjelp når brukeren har besøk over lengre tid
 • Hjemmehjelp kun utføres i de rom hvor brukeren oppholder seg
 • At vedtaket evalueres fortløpende av kyndig personell og i samråd med bruker. 
Forventninger til brukeren
 • At det finnes utstyr slik at hjemmehjelperen kan få utført arbeidet sitt hensiktsmessig. Dersom det ikke er nødvendig utstyr, blir det vurdert av personalet om hjelpen kan ytes eller ikke;
   - Støvsuger
  - Vaskebøtte(r)
  - Gulv- og andre vaskefiller
  - Vaskemopp
  - Vaskemidler (gulvsåpe, baderomssåpe, glassvask)
 • Det må snarest gis melding hvis bruker ikke er hjemme på angitt tidspunkt for ytelsen. (Dersom bruker ikke er til stede når hjemmehjelperen kommer, blir det fakturert som ved utført tjeneste.)
 • Brukeren må være til stede i boligen når hjemmehjelperen er der. Dersom bruker ikke er til stede, kan det avtales om det er greit å gå 2 stk hjemmehjelp uten at bruker er der. Dette vil bli dokumentert i journalen. 
 • Melde fra hvis behovet for hjemmehjelp endrer seg eller skal opphøre.
 • Brukeren har alle forpliktelser med hensyn til husdyr. Dersom brukeren har husdyr må det vises respekt for at ansatte i hjemmehjelpen vil unngå å komme i nærkontakt med disse, enten på grunn av allergiplager eller utrygghet i forhold til dyr.
 • Tilpasse boligen slik at arbeidsmiljøet for ansatte blir ivaretatt.
 • Adkomst til huset bør være best mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd.
 • Respekt for den som utfører tjenesten.
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø
Pris

For hjemmehjelp betales egenandel per time basert på husstandens samlede nettoinntekt. Mer informasjon kan du få på Tildelingskontoret. Betalingssatsene ligger øverst i artikkelen.  

Saksbehandlingstid

Alle søknader behandles fortløpende og svar kan forventes senest innen tre uker. Det er Tildelingskontoret som vurderer behov og fatter vedtak om hjemmehjelp. Hjemmehjelp blir innvilget for en bestemt periode, og tiltaket skal evalueres innen periodens utgang. Hvilke tjenester som er tildelt, går fram av vedtaket.

Søknad om hjemmehjelp sendes Tildelingskontoret.

Adresse

Nedre Hølland 11, 4200 Sauda

Kart