Hukommelsesteam

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hukommelsesteam

Formål med tjenesten

Gi personer med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendig tiltak.

Hvem får tjenesten?
 • Personer med kognitiv svikt og deres pårørende.
 • Første gangs henvisning fra fastlege der det er mistanke om kognitiv svikt
Tjenestens innhold
 • Kartlegging i forhold til behov i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet.
 • Kartlegging av mental funksjon og atferd.
 • Være behjelpelig med veiledning og hjelp til pårørende ved behov.
 • Være bindeledd mellom personen med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet for øvrig i kommunen: tildelingskontor, ergoterapeut og hjemmesykepleien.
 • Frivillige hjemmebesøk.
 • Pårørendegrupper/ -samtaler.
Hva kan bruker forvente av oss?
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med brukeren og pårørende.
 • Å bli møtt med respekt.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Taushetsplikt.
Hva forventer vi av brukeren?
 • Samarbeid om kartlegging.
 • Åpenhet og gjensidig tillit.
Hukommelsesteam
E-post
Mobil 94 13 42 72

Åpningstider

Tirsdager: 08.00 - 15.00

Adresse

Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart