Hukommelsesteam

Hukommelsesteam

På grunn av omorganisering er hukommelsesteamet for tiden uten fast kontaktperson. Ved spørsmål om tjenester eller hjelpemidler kan en ta kontakt med tildelingskontoret på tlf 52786050 
Ved behov for kognitiv utredning må en ta kontakt med fastlege. 
 

Formål med tjenesten

Gi personer med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendig tiltak.

Hvem får tjenesten?
 • Personer med kognitiv svikt og deres pårørende.
 • Første gangs henvisning fra fastlege der det er mistanke om kognitiv svikt
Tjenestens innhold
 • Kartlegging i forhold til behov i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet.
 • Kartlegging av mental funksjon og atferd.
 • Være behjelpelig med veiledning og hjelp til pårørende ved behov.
 • Være bindeledd mellom personen med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet for øvrig i kommunen: tildelingskontor, ergoterapeut og hjemmesykepleien.
 • Frivillige hjemmebesøk.
 • Pårørendegrupper/ -samtaler.
Hva kan bruker forvente av oss?
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med brukeren og pårørende.
 • Å bli møtt med respekt.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Taushetsplikt.
Hva forventer vi av brukeren?
 • Samarbeid om kartlegging.
 • Åpenhet og gjensidig tillit.
Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Adresse

Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart