Støttekontakt

Støttekontakt

Formål med tjenesten

Støttekontakt er en tjeneste som særlig skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid

Hvem kan få tjenesten?

Barn, unge og voksne med psykiske problemer, funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunn, familier med sammensatte problemer

Tjenestens innhold
 • Støttekontaktens hovedoppgaver er kontakt og støtte i tråd med gjeldende vedtak
 • Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Tjenesten kan gis både individuelt og gruppevis
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • Støttekontakten møter opp til avtalt tid og forholder seg til de avtaler som er gjort
 • Bidrar til at den enkelte skal få delta på sosiale aktiviteter etter avtaler
 • Støttekontakten kan gi råd i dagliglivets gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men skal ikke ha mer omfattende opplæringsoppgaver
Forventninger til brukeren
 • Bruker møter opp til avtalt tid og forholder seg til de avtaler som er gjort
 • Melde fra til støttekontakt hvis behovet for hjelp endrer seg eller opphører
 • Brukeren må selv regne med å dekke sine egne utgifter mens hun/han er sammen med støttekontakten til for eksempel svømmehall, inngangspenger, mat osv 
 • Tilpasse boligen slik at arbeidsmiljøet for ansatte blir ivaretatt
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø
 • Ta i bruk tekniske hjelpemidler ved behov
 • Adkomst til huset bør være best mulig tilrettelagt. Om vinteren må det være måkt og strødd 
 • Ved behov for hjelp til oppvarming må bruker ha elektrisk ovn
 • Dersom bruker har husdyr bør det vises respekt for at ansatte vil unngå å komme i nærkontakt med disse
Praktiske opplysninger

Søknad om støttekontakt sendes Tildelingskontoret. Saksbehandler tar kontakt med søker snarest for å avtale et vurderingsbesøk. Under dette besøket fyller saksbehandler ut et kartleggingsskjema sammen med søker. Svar på søknaden sendes søker etter maks. 21 dager.

Ytterligere veiledning kan fås ved henvendelse til:

Tildelingskontoret, Helsesenteret, Åbødalsveien 79, 4200 Sauda. Tlf. 52 78 60 50.

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

09.00 - 14.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart