Trygghetsalarm

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Trygghetsalarm

Formål med tjenesten

Trygghetsalarm er et tilbud til den som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller annet har behov for bistand. For øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Hvem kan få tjenesten?

Ett eller flere av følgende punkter må være oppfylt: 

 • Søker må bo alene eller være uten forsvarlig tilsyn deler av døgnet
 • Søker må være i stand til å bruke alarmen og være motivert for tilbudet
 • Søker må ha sykdom eller redusert helse
 • Søker er avhengig av tekniske hjelpemidler ved forflytning innendørs eller er avhengig av at noen er til stede og gir hjelp
 • Søker har vanskeligheter med å komme seg ut av boligen selv, ferdes ute, og må ha hjelp til dette
 • Søker er isolert p.g.a. utrygghet. Mestringsevnen er sterkt nedsatt og han/hun må ha følge/hjelp for å gå ut
 • Tildelingskontoret mottar og behandler søknad om trygghetsalarm og innhenter nødvendige opplysninger for å kunne foreta en helhetsvurdering og fatte enkeltvedtak
Tjenestens innhold
 • Alarmen er knyttet opp mot telefonnettet, og du kan snakke direkte med Pleie- og omsorgstjenesten. Alarmen består av en senderenhet som monteres på veggen hos brukeren og en alarmknapp som kan bæres rundt halsen som et ”smykke” eller på armen som en ”klokke”
 • For at alarmen skal fungere må apparatet (senderenheten) på veggen alltid være tilkoblet telefon og strøm. Alarmen er utstyrt med batteri slik at den er virksom ved strømbrudd. Når batteriet begynner å bli tomt gir alarmen automatisk melding om batterifeil. Ansvarlig for alarmen kommer da og bytter batteri
 • Det vil bli montert en nøkkelboks på utsiden ved ytterdøren, utført av teknisk avdeling i kommunen. Dette vil medføre at en må lage et hull i veggen til skruene som skal feste nøkkelboksen (kommunen er ikke ansvarlig for evt. tetting av hull ved demontering). Inni boksen henger brukers husnøkkel fast i en kjetting. Hjemmetjenesten har elektroniske nøkler som passer til alle boksene i kommunen. Disse blir aktivert ved start av vakt og deaktivert ved slutt. Nøklene er også tidslåst, slik at de vil slutte å fungere på et gitt klokkeslett dersom de ikke deaktiveres. Når behovet for trygghetsalarm opphører, vil teknisk avd. demontere nøkkelboks, hente trygghetsalarm og tilbakelevere nøkkelen som lå i boksen
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • At alarmen virker etter hensikten
 • Dersom alarmen blir defekt etter lynnedslag o.l. blir kostnader til reparasjon dekket av Sauda kommune
 • At personalet svarer når alarmen benyttes. Alarmen blir kodet mot flere telefonnummer i serie slik at de automatisk ringer neste hvis den første oppringningen ikke blir besvart
 • Trygghetsalarm vil evt. erstatte et ringetilsyn
Forventninger til brukeren
 • At brukeren har trygghetsalarmen på seg
 • For å kunne ta i mot trygghetsalarm må du ha telefon med taster
 • Når du bruker alarmen belastes din telefonregning tilsvarende mobiltelefonsamtale
 • Det er viktig at trygghetsalarmen kun brukes i spesielle situasjoner, og ikke som et kommunikasjonsmiddel. Eksempler kan være ved fall og angstanfall
 • Har du behov for å snakke med personalet eller trenger hjelp til daglige gjøremål som å sette på varmen, skru av fjernsynet, toalettbesøk, varme mat o.l. må du bruke telefon eller avtale med personalet når de er hos deg
 • Hvis du bruker alarmen i situasjoner der annen kommunikasjon kunne vært brukt, vil vi definere det som feilbruk/misbruk, og alarmen kan bli inndratt
 • Ved montering av alarm vil ansvarlig gå gjennom serviceerklæring og skjema ”informasjon om trygghetsalarm” sammen med bruker
Praktiske opplysninger

Trygghetsalarm er en ikke lovpålagt tjeneste. Dette må søkes om på ordinært søknadsskjema til Pleie- og omsorgstjenesten.

Søker som oppfyller kriteriene vil få tildelt trygghetsalarm snarest hvis det er ledige alarmer. Hvis ikke blir han/hun satt på venteliste til det blir ledig alarm.

Prisen på alarm og montering av nøkkelboks reguleres årlig av kommunestyret.

Mer informasjon kan du få ved henvendelse til Tildelingskontoret, Helsesenteret

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

09.00 - 14.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart