Influensavaksine

Influensavaksine

Felles influensavaksinering i år vil være i Saudahallen
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem blir vaksinert der de oppholder seg.
 

Personer med forbokstav A - N i etternavn: Torsdag 26. oktober

Klokkeslett     Aldersgruppe
13:00               30 – 64 år
14:00               65 år + 
15:00               Barn – 29 år
 

Personer med forbokstav O – Å i etternavn: Torsdag 02. november

Klokkeslett     Aldersgruppe
13:00                30 – 64 år
14:00                65 år +
15:00                Barn – 29 år
 

Hvem bør vaksinere seg?

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine spesielt for: 
•    Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
•    Alle fra fylte 65 år
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
•    Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
•    Barn og voksne med:
•    kronisk lungesykdom (inkludert astma),
•    hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
•    diabetes type 1 og 2
•    leversvikt eller nyresvikt
•    kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
•    nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
•    svært alvorlig fedme (KMI over 40)
•    annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:
•    Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
•    Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
•    Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
•    Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. For begrunnelse se egen artikkel: Sesonginfluensavaksine til personer i fjørfenæringa ved utbrudd av fugleinfluensa

For detaljert informasjon om influensavaksine se: FHI sin nettside

For personer som trenger pneumokokkvaksine

Ta kontakt med legesenteret for å få resept på vaksinen og avtal tidspunkt for vaksinering. 

Hvem bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:
•    personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
•    personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
•    ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
•    barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
•    gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

For utdypning av risikogrupper, og barn og unge med alvorlig grunnsykdom: Informasjon om koronavaksine - FHI 

Andre med behov for oppfriskingsdose av koronavaksine: 
Enkelte som er utenfor de gruppene som er anbefalt en ny oppfriskingsdose denne høsten, vil ha behov for eller ønske om oppfriskingsdose av andre årsaker. Dette kan være grunnet reise, studieopphold, familiær situasjon eller andre forhold. Det legges til rette for at også disse kan få en oppfriskningsdose. 

Koronavaksinen er gratis, og kan settes samtidig som influensavaksinen (kun unntak for sykehjemsbeboere 65 år eller eldre. I dette tilfellet skal det gå minimum 7 dager mellom vaksinene).
 


Pris

kr. 200. – for personer i risikogruppe. 
kr. 300. – for personer utenom risikogruppe.
 

Vi ber pasienter om å bruke Vipps eller eksakt kontant betaling. Vi gir ikke anledning til å veksle beløpet. 
Det er en stor fordel å bruke klær som gir lett tilgang til overarmen når en skal vaksineres. 
Ta med penn/blyant for utfylling av vaksinasjonsskjema