Influensavaksine

Influensavaksine

Felles influensavaksinering i år vil være i Saudahallen
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem blir vaksinert der de oppholder seg.
 

Personer med forbokstav A - N i etternavn: Torsdag 27. oktober

Klokkeslett     Aldersgruppe
13:00               30 – 64 år
14:00               65 år + 
15:00               Barn – 29 år
 

Personer med forbokstav O – Å i etternavn: Torsdag 03. november

Klokkeslett     Aldersgruppe
13:00                30 – 64 år
14:00                65 år +
15:00                Barn – 29 år
 

Hvem bør vaksinere seg?
 • Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  Kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  Diabetes type 1 og 2
  Leversvikt eller nyresvikt
  Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 • I tillegg anbefales influensavaksine til:
  Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
  Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
  Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

For detaljert informasjon om influensavaksine se: FHI sin nettside

Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Alle personer over 65 år, eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine. Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, øyebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gir et alvorligere sykdomsforløp som sepsis (blodforgiftning) eller meningitt (hjernehinnebetennelse).
Denne vaksinen er anbefalt å ta hvert 5. år. Pneumokokkvaksine kan tas samtidig med influensavaksine om du er over 65 år eller er tilvist av fastlege.

For detaljert informasjon om pneumokokkvaksine se: FHI sin nettside
For personer som trenger pneumokokkvaksine, ta kontakt med legesenter for å få resept til vaksinen. Ta vaksinen med på fellesvaksinering eller bestille time på legesenter.
 


Pris

kr. 200. – for personer i risikogruppe. 
kr. 300. – for personer utenom risikogruppe.
Vi ber pasienter om å bruke Vipps eller eksakt kontant betaling. Vi gir ikke anledning til å veksle beløpet. Det er en stor fordel om å ikke bruke tett sittende klær (bluse/skjorte/genser) når en skal vaksineres. Pasienter må ta med pen/blyant for besvarelse/utfylling av før-vaksinasjons skjema.