Korttidsopphold

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Korttidsopphold

Pasienter som kvalifiserer for  korttidsopphold ved  SDMS - Fellesavdelingen

 

  • Når det vurderes som det beste hjelpetiltak for  å sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse – og omsorgstjenester i en tidsavgrensa periode som følge av ;
  • Overgangspleie og oppfølging av iverksatt medisinsk behandling etter sykehusopphold 
  • Enklere utredning på almennlegenivå 
  • Habilitering/Rehabilitering ved funksjonssvikt/funksjonstap 
  • Kartlegging og vurdering  av funksjonsnivå (IPLOS), med forslag til nødvendige pleie- og omsorgstjenester i hjemmet 
  • Lindrende behandling ved alvorlig/kronisk sykdom, og terminalpleie ved livets slutt 
  • Avlastningsopphold - for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid