Langtidsopphold

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Langtidsopphold

Pasienter som kvalifiserer for langtidsopphold ved SDMS avdeling D 

 

  • Når det vurderes som eneste tilbud som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse – og omsorgstjenester som et permanent tiltak som følge av ;
  • Omfattende og langvarig behov for helse og omsorgstjenester
  • Behov for tilgang og nærhet til helsepersonell med høy formell fagkompetanse
  •  Behov for bistand gjennom hele døgnet
  • Begrenset mulighet for selv å tilkalle hjelp relatert  til alvorlig  fysisk og kognitiv svikt
  • Dagens bosituasjon utsetter pasient  for fare med risiko for skade eller forverring av funskjonsnivå/ helsetilstand 
  • Til fare for seg selv, andre , eller materielle skader
  • forhold i hjemmet og geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å yte  hjemmebasert helse og omsorgtjeneste