Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I vår kommune kan Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson(er): Marianne Kaldheim, tlf. 52 78 60 50. 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00