Landbruk

Landbruk omfatter jordbruk, skogbruk, dyrevern, fiskeforvaltning, vilforvaltning og utmarksnæring. Spesielt med landbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser

Landbrukstjenester

Jordbruk

Spesielt med jordbruk er at det i stor grad handler om arbeid med fornybare ressurser. Ikke minst av den grunn vil Sauda kommune ta vare på, og utvikle, landbruket som en del av næringslivet i kommunen. 

Tjenester som tilbys

 • Behandling av konsesjonssak
 • Omdisponering av areal
 • Fradeling av tomter innen jordbruk LNF området
 • Landbruksforurensing


Det fins flere tilskuddsordninger som man kan søke på. Viser til "Søk støtte"

Skogbruk

Det finnes vekstpotensialet  i næringen finnes i bedre utnytting av skog og utmarksarealene.

Tjenester som tilbys

 • Behandling av søknader av landbruksveier
 • Omdisponering av skog til andre formål
 • Det gis støtte til planting i rydding i plantefelt 
 • Det ytes bistand i forbindelse med skogfond

 

Dyrevern

Landbrukskontoret melder Mattilsynet i forhold til kontroll og anonyme henvendelser i forhold til dyrehold. 

Viltforvaltning

Tjenester

 • Behandler fellingsløyver om hjort, elg og rådyr 
 • Tildeler fellingskvote 
 • Fallvilt (skada dyr) kontakt Olafr Jakobsson - telefon: 
Fiskeforvaltning

Fiskefondet tildeles fra Landbrukskontoret etter utlysning i avis og på nett hver vår. Søknadsfrist er ca 1. april hvert år. 
Beløpet gis til fiskefremmende tiltak. 

Søknaden skal inneholde følgende: 

 • Søknadsbrev med beskrive av tiltak 
 • Budsjett og regnskap skal vedlegges
 • Kostnadsoverslag skal vedlegges

 

Gebyrer for landbruk/jordbruk 2020
Gebyr 2020
Søknad om konsesjon 5000
Deling etter jordloven 2000
Søknad om landbruksveg 1 148
Elin Tjordal
Prosjekt
E-post
Telefon 992 90 604
Mobil 992 90 604

Åpningstider

Elin Tjordal - 99 29 06 04
Onsdag, torsdag og fredag: 08.00 - 15.00 
(mandag og tirsdag i Suldal: 99 29 06 04)

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda

Kart