Fellingspremie rev/mink/mår/ravn

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fellingspremie rev/mink/mår/ravn

Sauda kommune gir fellingspremie for felling av rev, mink, mår og ravn. 

Fellingspremie
Fellingspremie 2022
Rev 400 kr
Mink 200 kr
Mår 200 kr
Ravn 30 kr


I tillegg til at kommunen gir premie for felt rev gir Sauda Sau og Geit en premie. Ved utgangen av året sender ansvarlig inn en samleliste over all rev som er felt til Sau og Geit. De betaler ut premien basert på kommunens liste.
Det er bare rev felt innenfor Sauda kommune sine grenser som får premie.

Mink, mår og ravn får kun premie fra kommunen, men det gjelder samme regler om felling innenfor kommunens grenser.

For å få utbetalt fellingspremie fra Sauda kommune må vedkommende kontakte Kundetorget. Det skal leveres inn bilde av dyret som er felt, navn, adresse, hvor og når reven er felt, kontonummer og antall.

Kundetorget
E-post
Telefon 52 78 62 00