For Sauda KF

For Sauda KF

Det kommunale foretaket For Sauda KF ble etablert i 2019 og har ansvar for utøving av kommunes næringspolitikk. For Sauda KF er etablert som et resultat av arbeidet til Sauda omstilling som ble drevet i perioden 2013 – 2019. Ambisjonen er at Sauda skal være en næringsaktiv kommune som aktivt og proaktivt legger til rette for utvikling gjennom tett samarbeid med lokalt næringslivet. 

Strategisk næringsplan  (PDF, 2 MB) legger føringer for næringsutviklingsarbeidet i Sauda

Styret i For Sauda KF

Styret i For Sauda KF
Navn Rolle Presenterer
Asbjørn Birkeland Leder Politiker, Sauda kommune
Siv Hege Lund Nestleder Politiker, Sauda kommune
Sigrid B. Fatnes Vara Politiker, Sauda kommune
Svein Ilstad Styremedlem Sauda Vekst
Fernando Ramos Styremedlem Eramet
Amund Fattnes Vara Sauda Vekst
Rune Bastlien Styremedlem Sauda Handelsforening
Gunnar Klungtveit Vara Sauda Handelsforening
Harald H. Løland Daglig Leder Sauda kommune

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda