Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat av selvtest

Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. 

Du som har tre vaksiner bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
  Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
  Uvaksinerte
  Personer i risikogrupper 
  Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest.  
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter. Informasjon om isolasjon på HelseNorge

Registrering av positivt resultat på selvtest 

 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • De som ikke klarer å registrere selvtesten på linken ovenfor, kan ta kontakt på koronatelefonen 468 03 393 (mandag - fredag kl. 09.00 - 13.30)

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

Gratis hjemmetest

Hvem får gratis hjemmetest?
Personer som er utsatt for smitte, og er definert som nærkontakter (både øvrige nærkontakter og husstandsmedlemmer).
Helsepersonell og skolepersonell som er utsatt for smitte og er definert som nærkontakt får hjemmetest utdelt på arbeidsplassen.

Hvem får ikke gratis hjemmetest?
Hjemmetester levert fra kommunen skal ikke brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører eller private som ønsker testing til arrangement og sosiale sammenkomster i offentlig eller privat regi.

Henteplass: Teststasjon (grå brakke) ved siden av legesenteret innenfor teststasjonens åpningstid.