Vaksinasjonsstatus per 31.01.22

Vaksinasjonsstatus per 31.01.22

3.368 personer er grunnvaksinert, det vil si vaksinert med 2 doser. Dose 3 og 4 er oppfriskningsdoser.

Vaksinasjonsstatus per 31.01.22
4. dose 3. dose 2. dose 1. dose Totalt
11 2.442 926 442 3.821

Merknad til tabell:
Disse er født 01.01.1922 – 31.12.2012.
Tabellen inkluderer 176 elever (12-15 år) som fikk 1. dose i uke 37. 
Noen få turister og arbeidsinnvandrer er også registrert med 1.dose (fra drop-in).
Alle elever fra SVGS som fikk vaksine i Saudahallen, uansett bostedsadresse, er tatt med i statistikken, 2. dose. 
Elever vil bli fulgt opp etter råd fra FHI om 2. dose og 3. dose. 
68 personer som står med 2. dose har allerede fått time til vaksinering (3. dose) kommende uker. De som ikke har fått time til vaksinering nå må selv bestille time på HelseNorge. Dette gjelder uansett vaksinestatus.