Personvernombud

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Personvernombud

Caroline Miller er personvernombud i Sauda kommune. Hun er kontaktpunkt mellom kommunen og de som er registrerte i våre systemer. Personvernombudet har ansvar for å passe på at kommunen håndterer personopplysninger etter gjeldende regler.

EU regelverk blir norsk lov i 2018

Bakgrunnen for at kommunen nå har fått eget personvernombud, er at Norge fra i år forplikter seg til EU sitt regelverk for personvern. Det innebærer blant annet at innbyggere som får sine personopplysninger registrert, får nye rettigheter.

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at virksomheten:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.

Gjennom at Sauda kommune har et personvernombud er kommunen fritatt for meldeplikten som følger av personopplysningslovens § 31. Konsesjonsplikten gjelder.

 

 

Mer informasjon om personvernombud finner du hos Datatilsynet